فرهاد قنبری

افسردگی بیماری دنیای مدرن است. واقعا کسی نمی داند اگر کیلینک ها، شوکرها و داروهای روانپزشکی نبود، چه اتفاقی رخ می داد و این جماعت انبوه پناه برده به قرص ها و شوکرها امروز در چه شرایطی قرار داشتند.

در پس ظواهر آرایش کرده و بزک شده جوانان و نوجوانان، در پس پشت این پرسه زنی های مداوم در کافه ها، خیابان ها، کنسرت ها و پاساژها، در پس پوسته ظاهری این جهان رنگارنگ، سوژه های غم زده، تنها و افسرده ای نهان است که هر کدام در تلاشی نومید کننده به هر دستاویزی چنگ می زنند تا “حال خوب” و “دل شاد” را برای لحظه ای هم که شده تجربه نمایند.
نسل امروز در بحران عمیق عاطفی و احساسی به سر می برد. از ناتوانی در برقراری رابطه رنج می برد. احساس پوچی و بی معنایی دارد. مدام مورد خیانت و بی مهری و سوء استفاده قرار می گیرد.
جهان ما، جهانی است که در آن امیدها و آرزوهای انسان تماما به مارکتینگ، خودرو، خانه و حساب های بانکی خلاصه شده است. حال اگر افرادی نتوانند خود را با این سبک بی رحم زندگی همراه و همدل کنند، افرادی که در پس این زرق و برق ظاهری معنایی فراتر را طلب کنند، افرادی که ابزارها و پول و سرمایه کافی برای خرید هویت و جایگاه خود نداشته باشند، با دلهره و سرخوردگی به حاشیه رانده شده و در آخر سر از کلینیک ها و داروهای روان درمانی در می آورند.

در این شرایط مشاوره و روانشناسی با تبلیغات فراوان و پکیج های رنگارنگ و سخنرانی های انگیزشی و امثالهم وارد می شود تا سوژه های در آستانه فروپاشی اعصاب (حاصل از فشار زندگی) را انسانهای بیمار شناسایی کرده و به آنها بقبولانند که تمام مشکلات شما ریشه فردی داشته است و برای درمان باید نگاه خود به جهان و محیط پیرامون خود را تغییر دهید. دکانداران این بازار پر از دروغ و نیرنگ که از فضای مجازی گرفته تا موسسات مختلف و سالن های سخنرانی را به اشغال خود درآورده اند، با تبلیغات گوناگون در صددند تا به نوجوانان و جوانان تنها و زوج های ناسازگار و سرخورده اینگونه القا نمایند که مشکل از خود شماست و اگر کسی شما را انتخاب نکرده یا دوست، همسر و شریک زندگیتان به شما خیانت و بی مهری کرده و شما را تنها گذاشته است، ایراد از ظاهر و رفتار و شخصیت شماست و اگر می خواهید که در روابط اجتماعی موفق باشید و همه جا دلبری نمایید کافی است فلان پکیج ما را خریده یا با پرداخت فلان مقدار پول در کلاسهای ما شرکت نمایید تا به انسان جذاب و عشوه گر و طنازی بدل شوید.
روانشناسی و مشاوره درمانی پکیجی (با سوء استفاده از علم روانشناسی و مشاوره) افسردگی و بی معنایی نسل امرور را به دکانی برای کاسبی خود تبدیل کرده است. فروشندگان این کالای دروغین با ترغیب مخاطبان خود به ظاهرسازی و اعمال جراحی پلاستیک و ایجاد برجستگی های بدن، نمایش گذاشتن لباس و خودرو، شیوه پوشیدن لباس، عریان بودن و.. نه تنها درد و آلامی را کاهش نداده بلکه خود رنج و درد مضاعفی را بر او تحمیل می کند. چنین افرادی پس از هزینه پول و وقت فراوان درمی یابند که تمام این مشاوره ها، فریب و ظاهرنمایی بیش نبوده است..