مدیر کل سازمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی:
مقصود مقدمی کیا درنشست خبری درخصوص بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب که درسالن مطبوعات آذربایجان غربی برگزار شد،  بابیان اینکه در سطح استان یک میلیون و۱۵۶هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی وجود دارد اظهارکرد: تنها ۳۷ درصد مردم استان تحت پوشش هستند که نسبت به جمعیت استان آمارخوبی نیست.
مقدمی کیا ادامه داد: دلیل اصلی پایین بودن آمار افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان پایین بودن درآمد و کشاورز بودن مردم آذربایجان غربی است.
وی بااشاره به اینکه کل بدهی های معوق به تامین اجتماعی استان۲۲۰میلیارد تومان است افزود: بزرگترین بدهکاران به سازمان تامین اجتماعی استان شهرداری ها و بخصوص شهرداری ارومیه است که بیش از۸۰میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهی معوقه دارد.
مقدمی کیا درخصوص طرح ویژه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب که درحال اجرا است تصریح کرد: دراین طرح کارفرمایانی که تادهم تیرماه سال جاری حق بیمه و لیست بیمه خود را تحویل سازمان دهند از بخشودگی ۱۰۰درصدی کل جرایم دیرکرد برخوردارخواهند شد.
وی ادامه داد: تنها کارفرمایانی مشمول این طرح می شوند که در۱۸ ماه قبل بحران، حداقل ۴ ماه لیست وحق بیمه را تحویل سازمان داده باشند.
مدیر کل سازمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی بااشاره به اینکه ازآغاز طرح بخشودگی جرایم تاکنون ۱۴۲۷  کارفرمایان استان اعلام آمادگی برای استفاده از این طرح کرده اندخاطرنشان کرد: اگر همه کارفرمایان بدهکار که مشمول طرح بخشودگی جرایم هستند ازاین طرح استفاده کنند از۶۳ میلیارد تومان بدهی جرایم معوق حدود۱۲ میلیارد و ۵۰۰  میلیون تومان حذف خواهدشد.