حمله به اقتصاد کشور با اسم رمز مدیریت بحران

حمله به اقتصاد کشور با اسم رمز مدیریت بحران

✍️حسین سلاح ورزی 📌انگار حوادث روزگار و ناملایمت وضعیت سیاست خارجی و اقتصاد جهانی و فشار تحریم برای دق دادن فعالان بخش خصوصی کافی نیست؛ لذا مسئولان زحمتکش که نمی توانند برای لحظه ای تحمل کنند فعالان اقتصادی هیچ چیز،...

ادامه مطلب ...