1

به همت سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان انجام گرفته است:

آموزش ۳۴ هزار نفر در ارتباط با احیاء دریاچه ارومیه

یکی از مراکز فعال در حوزه ستاد احیاء دریاچه ارومیه سازمان نظام کشاورزی استان می باشدکه با انجام برنامه های ویژه آموزشی و فرهنگی نقش موثری را در ارتباط با منابع آبی و روشهای استفاده بهینه از آن بر مبنای باورهای فرهنگی داشته است در همین ارتباط و به منظور اطلاع از روشهای تاثیرگذار این سازمان جناب مهندس امین آقایی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان توضیحات لازم را در پاسخ به سوالات این نشریه ارائه نموده اند.

سوال ۱: اقدامات سازمانی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در ارتباط با احیاء دریاچه ارومیه
سازمان نظام مهندسی در طی دو سال گذشته اقدامات مؤثری در راستای کمک به احیاء دریاچه ارومیه انجام داده که به طور مختصر به اقدامات انجام شده اشاره می شود:
۱-قرارداد با طرح ملی تالاب های سازمان محیط زیست کشورجهت پشتیبانی اجرای طرح استقرار کشاورزی پایدار با راهبردipcmدر استان آذربایجان غربی و شرقی-در قالب این طرح سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با هماهنگی طرح تالاب هاومدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی لستان های آذربایجان غربی و شرقی فعالیت های مؤثری در برگزاری کارگاه های آموزشی و توا نمند سازی، و مهارت عملی شرکت های فنی و مهندسی و کارشناسی این شرکت ها برای عملیاتی کردن تکنیک های راهبردipcm انجام داده و هماهنگی و اجرای همایش ها،بازدید مهمانان از جملهundp وسفارت ‍‍ژاپن و خبر نگاران رسانه های گروهی از طرح های در حال اجرا از جمله این موارد بوده است.
۲-طرح آگاه سازی ،آموزش و جلب مشارکت جوامع ملی در راستای احیاءدریاچه ارومیه و فرهنگ سازی مصرف بهینه آب کشاورزی در سال ۹۴ با معاونت امور عمرانی استانداری و ستاد احیاء دریاچه ارومیه از دیگر طرح های اجرا شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بوده که این طرح به منظور آموزش بهره برداران و بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات آنها از وضعیت منابع آبی و علل بحرانی شدن دریاچه ارومیه و پیامد های خشک شدن آن و آشنایی کشاورزان با طرح های در دست اجرا ی ستاد احیاء دریاچه ارومیه و دستگاه های زیربط اجرائی وستبر سازی برای همراهی و مشارکت آگاهانه بهره برداران و جوامع محلی در اجرای طرح های بهینه سازی مصرف آب کشاورزی و تغییر در روش های آبیاری و توسعه سیستم های نوین و اصلاح الگوی کشت و کاهش هدر رفتن آب در مسیر های انتقال و مزارع و صرفه جویی در مصرف آب ازجمله اهداف و محورهای آموزش های انجام شده می باشد که جدول عملیات اجرایی طرح مذکور به پیوست ارائه می گردد.
۳-عقد قرار داد با معاونت امور عمرانی استانداری جهت برگزاری پروژه های آگاه سازی و آموزش و جلب مشارکت جوامع محلی در راستای کمک به احیاء در یاچه ارومیه و بهینه سازی مصرف آب در سال ۹۵ که این قرار داد برای اجرای پروژه های ترویجی و آموزشی در ۱۴۷ روستا در ۷ شهرستان حوزه ی آبریز دریاچه ارومیه از جمله سلماس،نقده،اشنویه،میاندوآب،بوکان،تکاب،شاهین دژاست که این پروژه با بکارگیری ۳۳ شرکت فنی و مهندسی و ۱۴۴ کارشناسدر رشته های مختلف و با همکاری و نظارت فنی سازمان جهاد کشاورزی استان و استانداری آذربایجان غربی اجرا گردیده است.
و در قالب این پروژه ،برنامه های مختلف را برابر شرح خدمات قرار داد در روستاهای منتخب انجام داده ایم که از جمله این برنامه ها ی عملیاتی می توان:
_تهیه شناسنامه از تمام روستا ها و آشنایی با استعداد و توانمندیهای و وضع موجود آنها
_جلسه هماهنگی با شوراها و دهیاران و رهبران فنی
_برگزاری دوره های مهارتی زراعی و باغی
_بازدید های ترویجی از پروژه های موفق اجرا شده در سطح شهرستان واستان
_برگزاری همایش مددکاران ترویجی کشاورزان پیشرو و شهرستان های مذکور
_برگزاری نمایشگاه ترویجی و معرفی ماشین آلات ،نهاده ها و ادوات و پیام های ترویجی مناسب به اعتقاد بنده ،آموزشی زیر بنا و بنیان توسعه است و اجرای برنامه های آموزشی ،آگاه سازی و فرهنگ سازی در راستای احیاء در یاچه ارومیه،یکی از مهمترین پروژه های مصوب می باشد که کم هزینه ترین و مؤثرترین روش برای اصلاح فرهنگ مصرف و همراهی کشاورزان که بیش از۵۰%منابع آبی استحصالی را مصرف می کنند. مطمئنا برگزاری این برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی موجب همیاری، مشارکت و ایفای نقش موثر تمام آحاد جامعه بویژه ذی نفعان و کشاورزان عزیز را به همراه خواهد داشت که امیدوارم اثربخشی اجرای این برنامه ها در سال های آتی، به نحو خوبی خود را نشان بدهد.
سوال ۲ – فعالیت های سازمان نظام مهندسی از یک بعد در اجرای یکی از طرح حای الگویی به نام استقرار کشاورزی پایدار در دو فاز یک و دو می باشد که مجریان این طرح که با حمایت مالی دولت ژاپن و نظارت UNDP و طرح حفاظت از تالاب های سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی توسط شرکت های فنی و مهندسی مستقر در پهنه ها اجرا می شود که این شرکت ها از طرف نظام مهندسی عضویت ، سازماندهی و رتبه بندی گردیده اند و طرح مذکور همچنان در حال اجرا بوده و تداوم دارد. اجرای طرح حای آموزشی و آگاه سازی و فرهنگ سازی برای جلب مشارکت بهره برداران که در دو سال پیاپی توسط این سازمان اجرا می شود. یکی از اقدامات موثر می باشد که کارشناسان خبره ما با کشاورزان به صورت چهره به چهره و از نزدیک در محیط زندگی و کار روستائیان به صورت کارگاه های تعاملی و تسهیل گری، بحث و تبادل نظر پرداخته و بستر را برای اجرائی شدن برنامه های دستگاه های اجرائی و کاهش سالانه ۸ درصد مصرف آب کشاورزی و اجرای برنامه های اصلاح الگوی کشت و تغییر روش های آبیاری فراهم می سازند و اثر بخشی برنامه های آموزشی می تواند با تغییر رفتاری که در روستائیان و کشاورزان عزیز و افزایش سطح تقاضا برای اصلاح روش های آبیاری و کشت و همراهی هرچه بیشتر دولتمردان در اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب مورد ارزیابی قرار گیرد.
سوال۳- ما در سال ۹۴ در قالب طرح آموزش و آگاه سازی در ۱۰۷۵ روستا، کارگاه های آموزشی را اجرا کردیم که ۷۴ شرکت فنی و مهندسی با ۲۴۴ نفر کارشناس، مربی و تسهیل گر در این طرح همکاری و فعالیت داشتند که به حول و قوه الهی توانستیم ظرف زمانی ۲ ماه، ۳۲ هزارنفر از بهره برداران را تحت پوشش برنامه های آموزشی قرار داده و Cdهای آموزشی، بروشور و پوسترهای مناسبی هم در این راستا چاپ و توزیع گردید.
در سال ۹۵ هم با عنایت به اینکه در ۱۴۷ روستا،طرح اجرا می شود ولی در هر روستا، حداقل ۶ نوبت مراجعه و پروژه های عملیاتی مختلفی اجرا گردیده و نمایشگاه و همایش مددکاران و بازدیدهای تدریجی برابر استانداردهای تعریف شده در کل۳۴ هزار نفر بهره برداران و کشاورزان شهرستان های ۷ گانه تحت پوشش برنامه های آموزش،آگاه سازی و فرهنگ سازی قرار گرفتند. که امید داریم با تداوم این طرح در سایر روستاهای حوضه آبریز دریاچه و تفکیک اجرای آن برای بانوان روستایی و آقایان به صورت جداگانه در سال های آتی بتوانیم نقش موثری در افزایش سطح آگاهی مردم و همکاری و مشارکت واقعی آنان را داشته باشیم.
سوال ۴ -سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی از سال ۸۲ براساس قانون تاسیس سازمان ایجاد و شروع به کار کرده و ۴ دوره شورای سازمان از طریق انتخابات و نمایندگان انتصابی فعالیت نموده اند که این سازمان به عنوان بزرگترین تشکل تخصصی در بخش کشاورزی به عنوان یک تشکل غیردولتی عمومی با ۱۰۶۲ نفر عضو حقیقی و ۶۰۰ نفر عضو حقوقی در کنار دستگاه های اجرایی همراه سازمان های جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل محیط زیست و شرکت آب منطقه ای و سایر دستگاه های دیگر ایفای نقش می کند. این سازمان مهم ترین رسالتش مهندسی کردن فرایند تولید و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی و کمک به ارتقاء بهره وری عوامل تولید، کاهش ضایعات، بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی می باشدکه عضویت دانش آموختگان رشته های کشاورزی و صدور رتبه و تعیین صلاحیت فنی و حرفه ای آنان، بازآموزی مهارتی اعضاء برای ورود به عرصه و بازارکار ، صدور مجوزها و پروانه های واحدهای دامپروری، گلخانه ها و قارچ و واحدهای گیاهپزشکی، بکارگیری مسئولین فنی در واحدهای تولیدی و بسترسازی برای اشتغال فارغ التحصیلان عضو در عرصه های مختلف بخشی از مهم ترین برنامه ها و وظایف سازمان می باشد.