🔹مجموعه آثار فارسی ساهر:
شقایق (مجموعه شعرنو و کهن) ۱۳۲۲ – تبریز
سایه‌ها (مجموعه شعرنو و کهن) ۱۳۲۴ – تبریز
اشعار برگزیده (مجموعه شعر) ۱۳۲۶ – اردبیل
افسانه شب (مجموعه شعر) ۱۳۲۵ – تبریز
خوشه‌ها (مجموعه شعر) ۱۳۳۳ – قزوین
جغرافیای ایالت خمسه ۱۳۳۷ – قزوین (اثر علمی – تحقیقی درباره جغرافیا)
اساطیر (مجموعه شعر) ۱۳۴۵ – قزوین
اشعار برگزیده (مجموعه شعر) ۱۳۴۷ – قزوین
کتاب شعر ساهر (۱) ۱۳۵۳ – انتشارات نبی تهران
کتاب شعر ساهر ۲ – ۱۳۵۴ – انتشارات گوتنبرگ تهران
میوه‌گس (مجموعه حکایات و خاطرات) ۱۳۵۴ – انتشارات گوتنبرگ تهران
ادبیات منظوم ترکی (آنتالوژی، مشتمل بر شرح حال بیش از صد شاعر ترک زبان اهل ترکیه ۱۳۵۶ – انتشارات دنیای دانش تهران)
کتاب شعر ساهر (۳)
ترجمه اشعار شارل بودلر فرانسوی به فارسی

🔹مجموعه آثار ترکی ساهر:
لیریک شعر (مجموعه شعر)، قزوین ۱۳۴۴
کوءشن (مجموعه شعر) تهران ۱۳۵۸
سحر ایشیقلانیر (مجموعه شعر) تهران ۱۳۵۸
سونمین گونشلر (ترجمه‌هایی منتخب از آثار کلاسیک فارسی به‌ترکی)، تهران – ۱۳۶۱
داغینیق خاطره‌لر (مجموعه خاطرات) تهران ۱۳۶۱
قیز سسی، قیزیل سسی، قازان سسی (رمان)
خاطره‌لر یا حیاتین یئددی بوروقلاری (خاطره‌ها یا هفت خوان حیات)
خاطره‌لر، باشا گلن چیکیلیر
ترجمه جزء آخر قرآن کریم و بخشی از غزلیات حافظ، شصت رباعی اصیل و ناب از خیام، گلستان سعدی و بسیاری آثار دیگر به‌ صورت منظوم به زبان ترکی.