1

بشر احساس می کند و احساس کردن با عمق متفاوت چیزهایی که توسط افرادی بوجود آمده است، هنری است که از وجود آن به تپش می افتد.
هنر احساس است و احساس می تواند زیبا باشد و از زیبایی ها می توان لذت برد و از زیبایی سازان، به این نحو قدردانی کرد.
هنر به آثار ساخته شده انسان که جهت تاثیر در عاطفه و احساس و هوش و انتقال یک معنا یا مفهوم می باشد،گفته می شود.
هنرهای تجسمی:طراحی،پیکرتراشی،عکاسی،چاپ و نقاشی-هنرهای نمایشی: رقص،موسیقی،شعر،تئاتر،داستان،سینما و معماری از مهم ترین رشته های هنری می باشند. در زبان سانسکریت هنر از جزء سو به معتنی نیک و نر یا نره به معنای زن و مرد بوده و در زبان اوستایی سین به ها تبدیل شده و وا‍‍ژه هونر به وجود آمده و در فارسی میانه به شکل امروزی هنر درآمده که به معنای انسان کامل و فرزانه است.
بریتانیکا هنر را به عنوان استفاده توانایی و تخیل در خلق آثار زیبا،محیطی، و یا تجاربی که می توان با دیگران تقسیم کرد تعریف می کند. در دوره اسلامی هنر به معنای کمال، هوشیاری، فضل،تقوا، دانش،فضیلت و … به کار رفت.
تقسیم بندی هنر متفاوت است. هنر در حالت کلی به هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی تقسیم می شود که البته این تقسیم بندی فقط قراردادی می باشد و در مورد همه آن ها نمی تواند صحیح باشد.
هنرهای کاربردی: هنرهایی که کاربرد و سودمندی آن ها اهمیت دارد مانند طراحی خودرو، طراحی صنعتی، معماری.
هنرهای زیبا که تنها به دلیل زیبایی شان ایجاد شده اند مانند نقاشی،موسیقی، رقص،پیکرتراشی و …
هنر امروزه در ایران بیشتر در ایران بیشتر آثار انسان ها در زمینه هنرهای زیبا محسوب می شود.معنای هنر امروز معادلی برای هنرهای زیبا در زبان انگلیسی بوده که به هفت دسته تقسیم می شود:۱-موسیقی ۲- هنرهای دستی: شیشه گری،پیکرتراشی و … ۳- ترسیمی: عکاسی، نقاشی و … ۴-ادبیات: شعر، داستان، نثر و … ۵- معماری ۶- رقص و حرکات نمایشی ۷- هنرهای نمایشی مانند تئاتر، سینما و …
مشترکات آثار هنری: تخیل که مهم ترین وجه مشترک در شکل گیری اثر هنری است – اکثر آثار هنری از احساس هنرمند سرچشمه می گیرند نه از تفکر منطقی و عقلانی او – چند معنایی بودن و منشور مانندی
این جنبه از خصوصیتهای آثار هنری، درواقع از دو ویژگی قبلی نتیجه می شود بدین معنی که هرچیزی که از تخیل و عاطفه بوجود آمده باشد معنای تک بعدی ندارد به این علت هرکس در برابر آثار هنری دریافت و استنباط خاصی دارد.آثار هنری به سادگی می توانند بیان کننده زیبایی حقیقی و احساسات باشند. تاثیری که هنر بر روح انسان می گذارد، عمیق و طولانی است و اگر خواهان اثر گذاری سریع و ماندگار در جهان که مجموعه ای از مردم مختلف است باشیم، می توانیم از رشته های هنری بهره ببریم. که در روانشناسی نیز به اثبات رسیده است، مثلا هنر موسیقی و نمایشی در حالت ترکیبی از طریق شنوایی و بینایی می تواند به سرعت درک و تاثیر بسیار عمیق و طولانی در جوامع دنیا به وجود آورد.