معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: از ابتدای امسال تا خرداد ماه ۸۱ فرصت شغلی جدید در بخش رانندگان حمل و نقل باری استان ایجاد شد.

فروغ فاریابی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: تعداد رانندگان فعال بخش حمل و نقل باری استان تا پایان خرداد ماه سال جاری افزون بر ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر بوده که ۸۱ نفر از این تعداد در خرداد ماه امسال با دریافت کارت هوشمند به جمع خانواده بزرگ رانندگان بخش حمل و نقل باری عمومی جاده ای استان اضافه شدند.

وی ادامه داد: تعداد ناوگان باری فعال استان آذربایجان غربی تا پایان سه ماهه نخست سال جاری نزدیک به ۳۲ هزار دستگاه بود که عمر متوسط آنها ۱۵.۹۴ سال است.

فاریابی با اشاره به اینکه برای ۷۳ دستگاه ناوگان باری در خرداد ماه سال جاری کارت هوشمند صادر شده است، افزود: تعداد وانت بار فعال استان در ابتدای تیرماه بالغ بر ۱۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه برآورد شده که برای ۶۱ دستگاه وانت بار در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ کارت هوشمند صادر شده است.