آرشیو ماهیانه "دی, ۱۳۹۸"

رهاسازی ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب از حوضه آبریز به سمت دریاچه ارومیه

رهاسازی ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب از حوضه آبریز به سمت دریاچه ارومیه

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی فرهاد سرخوش گفت: طبق بررسی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه مصوب شد سال ۹۸_۹۹ ، ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به سمت دریاچه رها...

ادامه مطلب ...