آرشیو روزانه "۳ شهریور, ۱۳۹۹"

هزینه اجتماعی اقتصاددانی

هزینه اجتماعی اقتصاددانی

هزینه اجتماعی اقتصاددانی اقتصاددانان چه مسوولیتی بر عهده دارند؟ علی چشمی اقتصاددان هنگامی که خدمات مشاوره‌ای به افراد و بنگاه‌های جامعه می‌دهد باید فقط بر همین نقش خود متمرکز باشد و دور از انصاف است که برای...

ادامه مطلب ...