آرشیو "همه خبر ها"

سه حکایت از قحط الرجال!

سه حکایت از قحط الرجال!

یک؛«انوشیروان از بزرجمهر به سبب فاش کردن سرّی «به غایت برنجید و جمعیتی ساخت و موبدان را جمع کرد و بزرجمهر را حاضر آورد. آنگاه گفت: ای بزرجمهر هر که راز پادشاهان فاش کند سزای او چه بود؟ بزرجمهر گفت: کشتن و بر دار کردن، تا...

ادامه مطلب ...
به انسانهای توسعه یافته بسیار نیاز داریم.

به انسانهای توسعه یافته بسیار نیاز داریم.

انسان توسعه یافته کیست؟* " انسان توسعه یافته" انسانی است که به حقوق و تکالیف مدنی خود آگاه است. به وظایف خودعمل می کند و حقوق خود را مطالبه می نماید."انسان توسعه یافته" اعتماد بنفس منطقی دارد . به توانایی های انسانی اش باور...

ادامه مطلب ...
عدم تساهل

عدم تساهل

فرهاد قنبری اگر دوره زمانی صد و بیست سال اخیر(پس از مشروطه) را ورق بزنیم به تصلب و عدم تساهل ته نشین شده در اذهان جامعه به وضوح برخورد میکنیم. از نهضت مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی که در اولین فرصت به جای گفتگو و تساهل به...

ادامه مطلب ...
مکتب عوام‌گرایی

مکتب عوام‌گرایی

✍️روح‌اله اسلامی 🔹همه انسان‌ها با هم برابر هستند، منابع بی‌شمار است، همه باید سهم یکسانی داشته باشند، ثروتمندان همه ابزارهای قدرت را در اختیار دارند، جهان در دست سرمایه‌داران است و سیستم سرمایه‌داری عامل بدبختی...

ادامه مطلب ...
پیامدهای اجتماعی رشد اقتصادی منفی

پیامدهای اجتماعی رشد اقتصادی منفی

علی دینی ترکمانی هیچ اقتصادی نمی‌تواند همیشه بر مدار رشد مثبت عمل کند همان طور که هیچ جانداری نمی‌تواند بدون درگیر شدن با بیماری، عمر کند. اما، میان بیماری تا بیماری تفاوت‌های اساسی و مهمی وجود دارد. برخی از...

ادامه مطلب ...